Kołysanka

TEATR A PART

Teatr A PART jest niezależną organizacją teatralną, powstałą w 2004 roku w Katowicach, założoną i kierowaną przez reżysera Marcina Hericha. Teatr A PART kontynuuje i rozwija niektóre z działań artystycznych i organizacyjnych istniejącego w latach 1981-2006 alternatywnego Teatru Cogitatur. Teatr A PART to eksperymentalny teatr ciała, ruchu, narracji wizualnej, metafory i symbolu. Twórców Teatru interesuje w przekazie teatralnym to, co niewerbalizowalne, zawarte w emocjach, popędach i tajemnicach egzystencji: imponderabilia. Przedstawienia Teatru A PART, realizowane w salach teatralnych, w plenerze, a także w miejscach nieteatralnych były prezentowane w ponad 20 krajach na 4 kontynentach. Teatr jest również organizatorem Międzynarodowego Festiwalu Teatrów A PART (17. edycja: 10-20 czerwca 2011 roku).

KOŁYSANKA

To drobne, niewerbalne studium sceniczne, kolejny - obok  "Klepsydry", solowy "projekt funeralny" teatru. Przedstawienie można traktować jako swoistą kontynuację "Klepsydry", dopełnienie losów bohaterki tamtego spektaklu, którą obserwujemy tym razem u kresu życia. Spektakl powstał w wyniku współpracy aktorki Marii Katarzyny Gliwy i reżysera Marcina  Hericha i jest rozwinięciem jednej z etiud aktorskich przygotowanych przez Teatr A PART jako część międzynarodowego projektu "site specific" pod  tytułem "Labirynt Wenus", zrealizowanego w Bielefeld w Niemczech w 2008 roku  wspólnie z Cantabile 2 z Danii i Theaterlabor z Niemiec. Tematem tej monotonnej, prostej historii jest niedołężność, samotność i starość. W  "Kołysance" zostaje połączona stylistyka spektakli Teatru A PART z językiem teatralnej awangardy spod znaku teatru Tadeusza Kantora i Samuela Becketta, dla których ten drobny spektakl jest teatralnym hołdem. "Kołysanka" jest  "biednym", anachronicznym i najbardziej realistycznym z przedsięwzięć Teatru, odwołującym się do takich pojęć kantorowskich, jak "realizm najniższej rangi" i "architektonika wzruszenia". Tytył i temat spektaklu zostały zaczerpnięte z jednoaktówki Samuela Becketta.


Scenariusz, ruch sceniczny: Marcin Herich we współpracy z Marią Katarzyną Gliwą
Reżyseria: Marcin Herich
Muzyka: fragmenty utworów zespołu Tosca i pieśni "Querer" Cirque du Soleil oraz melodia Walca Francois
Projekt i wykonanie maski: Maria Katarzyna Gliwa
Premiera: Premiera: 28.02.2009, Regionalne Centrum Kultury, Kołobrzeg

Czas trwania spektaklu: 40 minut.

Projekt został zrealizowany przy udziale środków finansowych z budżetu Samorządu Województwa Śląskiego.


Teatr A PART

Kołysanka



ZdjęciaArkadiusz Ławrywianiec






Spektakle Teatru Korez
Spektakle gościnne




© grafika: Jarek Jordan
© tekst: Teatr Korez
© fotografie: Magdalena Dobrowolska, Tomasz Griessgraber, Daniel Koziński,
Krzysztof Niesporek, Aga Piotrowska, Radosław Ragan, Jeremi Astaszow


STRONA GŁÓWNA - KALENDARIUM ZMIAN - REPERTUAR I REZERWACJE - BILETY - SPEKTAKLE
ARTYŚCI - SPONSORZY - PRZYJACIELE - GALERIA - E-MAIL - ADMINISTRACJA